Statsbudsjettet 2018 – Et riktig valg på veien mot lav- og nullutslippssamfunnet

Igjen viser Regjeringen og samarbeidspartene handlekraft og tar viktige valg for målsetningen om lav- og nullutslippssamfunnet.

StatsbudsjettEtter lange forhandlinger la Regjeringen og samarbeidspartene denne uken frem sitt omforente forslag til Statsbudsjettet for 2018. Som vanlig får dette stor oppmerksomhet i media, og bilavgifter er dessuten et svært tabloid tema og får dermed lett stor spalteplass.

Dette er også et tema som i stor grad påvirker mange menneskers økonomi gjennom verdi på eksisterende bil og kostnadene for kjøp av fremtidig bil.

Stort engasjement og i noen grad polarisert

Debatten rundt bilavgiftene fører alltid til stort engasjement, og blir i noen grad også uforsvarlig polarisert.  Jeg føler derfor behov for å reflektere litt rundt det bilavgifts budsjettet som nå skal gjelde for 2018, og hvilke konsekvenser dette vil få.  Dette både til effekter på kort sikt og i et noe lengre perspektiv.

La meg derfor innledningsvis slå fast, dette er slik jeg ser det et bra og ansvarlig budsjett på flere områder.

Vektavgiften reduseres og vil dermed føre til at nye og sikre biler vil bli noe rimeligere, det er bra. Generelt sett har dette vært et ønske både fra oss og bransjen i lang tid, og nå tar altså Regjeringen og Samarbeidspartene grep og viser handlekraft.  Dette gir oss klare signaler for hvor man vil med bilparken, og  vil komme de aller fleste av oss til gode.

Å røre ved vektkomponenten er også på en måte modig, da denne i alt for mange år har vært en «hellig ku» i avgiftssystemet.

Lav eller ingen utslipp i fremtiden

Inntektsmessig vil Staten kompensere dette i noen grad ved at CO2 komponenten i avgiftssystemet skjerpes noe.  Dette er også et riktig grep om vi vil gå mot målsetningen om en bilpark med lave eller ingen utslipp i fremtiden.  Justeringen er også teknologinøytral da den ikke relaterer seg til type teknologi, men hva utslippene fra teknologien er.  Dette er et viktig prinsipp som alle i bilbransjen burde støtte opp om.

Dessuten ble forslaget om innføring av vektavgift på tyngre elektriske biler reversert.  Det er også et bra og riktig grep i grønn retning.  Vi trenger fremdeles insentiver for å fortsatt øke salget av elektriske biler i Norge, og vi vil allerede i nær fremtid se lansering av nye modeller hvor større familiebiler og SUVer vil komme som rene elektriske biler med lang rekkevidde.  Dette vil medføre at langt flere vil få dekket sine transportbehov med en ren elektrisk bil. Dog vil denne teknologien fortsatt trenge gunstige avgifts regimer for å være kommersielt konkurransedyktige mot fossile biler med lave utslipp.

La oss derfor tillate oss å si; ja takk begge deler. Gunstige betingelser for elektriske biler og belønne annen teknologi, ikke for teknologien, men for hva den slipper ut av CO2.

Igjen- både vi, bransjen og kundene kan glede oss over et handlekraftig og grønt budsjett.

Oslo 25. november 2017

Øystein Herland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *