Klimabarometer 2013

I Klimabarometer 2013 svarer 12 % at de vil vurdere en elektrisk bil neste gang de kjøper bil.

ØysteinHerland_222Fredag 7. juni presenterte TNS Gallup sitt Klimabarometer 2013, i et fullsatt auditorium i Litteraturhuset i Oslo.  Klimabarometeret viser den norske folks syn på mange områder knyttet til klima og de utfordringer vi står over for.  TNS Gallup har gjort denne undersøkelsen i en rekke år og gir oss derfor ikke bare svar på hvordan vi i øyeblikket ser på klimasaken, men også hvordan vårt syn har endret seg over tid.

Mange interessante områder ble belyste og de fleste vil trolig stå høyt på dagsorden i høstens valgkamp.Jeg synes det er interessant å reflektere over noen av de områder som direkte berører det arbeidet vi gjør i Volvo for stadig å utvikle mere miljøvennlige biler.

De viktigste funnene fra TNS Gallup

Når deltakerne innledningsvis blir spurt om hvilke er den viktigste saken samfunnet står overfor svarer 18 % at klimasaken er den viktigste.  Detter er en nedgang fra 28 % i 2009.

Når deltakerne skal rangere våre største utfordringer, svarer 47 % at helse er vår største utfordring.  På 2 plass kommer vei og bane med 42 %.  Klimaendringene kommer først på 6. plass med 18 % og dette er også lavere enn våre svenske naboer som rangere klimaendring på 5. plass med 26 %

Deltakerne i undersøkelsen er også bedt om å rangere aktører ut fra forventningen til den enkelte og hvilke resultater aktørene oppnår.  Kraftbransjen og bilbransjen rangeres ganske likt og deltakerne svarer at de har nokså høye forventninger til oss og mener også vi lykkes nokså bra.

Klimabarometeret måler også vår vilje til å endre oss og slår fast at «gulrot» virker langt bedre enn «pisk» kanskje ikke så overraskende, i hvert fall ikke for noen av oss.

Undersøkelsen viser imidlertid at vi bare i noen grad ønsker å begrense vår frihet til selv å velge.

Mange mener imidlertid at vi må fase inn lav eller nullutslippsbiler men avgjørende for å velge denne type teknologi er batteriets levetid, tilgjengelige ladestasjoner og tiden det tar å lade batteriet.

I Klimabarometer 2013 svarer 12 % at de vil vurdere en elektrisk bil neste gang de kjøper bil men hele 37 % svarer at de vil vurdere en plug in hybrid bil ved neste bilkjøp.

I den påfølgende paneldebatten blant politikerne ble bilavgiftspolitikkens betydning for reduserte utslipp nok en gang nevnt som et betydelig virkemiddel.

Teknologien finnes, viljen til å ta den i bruk er tilstede – om det legges til rette for det.

2 kommentarer til «Klimabarometer 2013»

 1. Spørreundersøkelse i fbm. kjøp av ny bil. Kjøpskontrakt 439386.

  Som et resultat av at jeg besvarte en nettbasert spørreundersøkelse har jeg blitt kontaktet to ganger av Bilia, Fornebu. Om jeg kunne begrunne mine svar.
  Jeg mottar fra tid til annen tilsvarende undersøkelser fra bedrifter, organisasjoner, offentlige kontorer, arbeidsgiver etc.
  Noen besvarer jeg, noen ikke. De aller fleste bekrefter at de er anonyme.
  Jeg oppfattet denne som om den var ananym, dette også på grunn av spørsmål om alder og kjønn. Hadde det vært klart at den var sporbar er jeg ikke sikker på at jeg ville ha returnert den. Av hensyn til personvern.
  Jeg ble derfor svært overrasket da jeg mottok telefonisk henvendelse fra en person og deretter mail fra selger; ‘jeg kommer svært dårlig ut, redegjørelse fra importør etc.’.
  Bakteppet for mine kommentarer i undersøkelsen var at jeg ikke hadde en fullgod følelse av goodwill etter kjøp av seks nye biler i løpet av 16 år (Volvo XC70). Også noen andre momenter som kan utdypes på anmodning.

  Jeg oppfattet undersøkelsen som anonym, jeg beklager at enkeltpersoner er berørt samtidig som jeg ikke ønsker å delta i en intern prosess hos Bilia (og importør).

  Mvh
  Per Olav Johansen

 2. Hei Per Olav,
  Takk for innspill. En rask tilbakemelding er at du på skjemaet må krysse av om du vil være anonym eller ikke.

  Jeg sjekker litt grundigere og kommer tilbake på konkret din sak

  Med vennlig hilsen
  Øystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *