Er fremtiden elektrisk?

For å svare enkelt: Ja, i høy grad! Men reisen frem til den helelektriske mobiliteten er utfordrende og krever samhandling mellom aktørene som involveres. Det var derfor hyggelig at vi, for noen uker siden, ble invitert til en rundebordskonferanse hos Virke KBS for å drøfte nettopp dette spørsmålet; er fremtiden elektrisk?

Tilstede på konferansen var representanter fra Virke, NAF, Bertel O. Steen, Norsk Elbilforening, Nye veier, Circle K og Samferdselsdepartementet. Det ble holdt mange spennende presentasjoner og mange engasjerte diskusjoner ble startet. Diskusjoner som helt sikkert fortsetter i tiden fremover.

Vi i Volvo svarer et klart «ja» på spørsmålet om fremtiden er elektrisk. Samtidig er vi bevisste på at reisen til en helelektrisk fremtid inneholder en rekke teknologier som kan betraktes som mellomstadier, men som er helt nødvendige. Eksempler på dette er hybridteknologier både med og uten ekstern ladning.

I tillegg til å delta i diskusjonene presenterte vi noen tanker og utfordringer som Volvo ser både på lang og kort sikt. Jeg oppsummerer noen av disse tankene i dette innlegget.

Helt nye krav
Dagens mobilitetsrealitet, i et internasjonalt perspektiv, kan vel kanskje enklest illustreres med dette bildet:

Når vi i Volvo ser fremover er det seks klare, globale megatrender som styrer oss:

1. Flere megabyer og økt urbanisering setter helt nye krav til hvordan vi skal løse våre fremtidige mobilitetsbehov.

2. Trafikkulykker er en stor global utfordring. Årlig mister flere enn en million mennesker livet i trafikkulykker og over 90 prosent av disse ulykkene skyldes menneskelige feil.

3. Vi lever våre liv i større og større grad oppkoblet og vi ønsker å være på nett også når vi er mobile.

4. Likedan er mobilitet, og også den individuelle mobiliteten, i ferd med å utvikle seg til å bli et velferdsgode. I samfunn som er i positiv utvikling vil kravene om individuell mobilitet bare fortsette å øke, og denne mobiliteten må løses på helt andre måter enn det vi har gjort historisk. Den må være bærekraftig.

5. Redusert luftkvalitet har utviklet seg til et helseproblem for flere og flere og økt mobilitet fører til større forurensning. Derfor må bærekraft inngå i løsningene når fremtidens mobilitetsløsninger skal utvikles.

6. Og sist, men ikke minst: Overgangen til bærekraftig energi må skje i samspill mellom aktørene som utvikler teknologi og samfunnets premissgivere.

Dette er de store globale trendene som finnes og som aktører i bilindustrien nå arbeider etter.

Volvo elektrifiserer
I Volvo tar vi konsekvensen av disse megatrendene og er derfor naturligvis i gang med vår elektrifiseringsstrategi. Vi vil ha over én million del- eller helelektrifiserte biler på veien innen 2025.  Alle nye modeller vi lanserer fra i år vil være hel- eller delelektrifiserte, og over halvparten av bilsalget vårt vil bestå av helektriske biler innen 2025.

Videre ser vi at oppkoblede biler også vil kunne ha et viktig samfunnsbidrag. Gjennom Geofencing-prosjektet vårt sammen med Statens Vegvesen har vi vist hvordan vi kan styre ladbare hybrider over til å bli rene el-biler når de kjører i soner hvor vi ønsker nullutslipp.  Dette prosjektet går nå inn i sin neste fase – mere om det i et blogginnlegg senere 😊

Den raske elektrifiseringen vi nå ser skjer, hvor Norge er et foregangsland, setter også krav til rask utbygging av infrastruktur. Dette er krevende, for en helelektrisk bilpark vil utgjøre en betydelig faktor i hele el-systemet i samfunnet vårt.

Ser man nærmere inn i dette åpner det seg scenarioer der elbilparken utgjør en integrert del av samfunnets el-sysytem. I et slik scenario vil ikke bare elbilene ta energi fra strømnettet vårt, men også i en større sammenheng gi energi tilbake. Dette er tanker som er i et tidlig stadium, men spennende er det.

Derfor var svaret vårt i Virke sin rundebordskonferanse: Ja fremtiden er elektrisk! 😊

Vennlig hilsen, Øystein